Menü

YAZILIM ENTEGRASYON KOLAYLIĞI

Bir projede zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, risk, tedarik gibi süreçlerin yönetilmesi gerekir. Bu yönetim aktivitelerini belirleyen, tanımlayan, birleştiren ve koordine eden süreci Yazılım Entegrasyon Yönetimi olarak adlandırabiliriz.

Yazılım Entegrasyon hizmeti ile farklı platformlarda çalışan programların güvenilir bir alt yapı ile tek ya da çift yönlü data akışı ile etkileşimli olarak çalışmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir makinadaki üretim çıktılarının ERP ya da CRM yazılımına aktarılması ile sistemin entegre çalışması düşünülebilir. Yazılım entegrasyonu kolaylığı çalışma hayatında çok büyük avantajlar sağlayan bir çalışmadır.

Birbirinden farklı iki platformun iletişim kurması için cihazlarımızda sahip olduğumuz MQTT, RS232/RS485, Wifi, Ethernet gibi bütün haberleşme protokolleri ile seçiminize uygun olacak şekilde seçenekler sunmaktayız. Bu seçeneklerde ağınıza uygun olan ile veri haberleşmesini büyük kolaylıkla takip edebilirsiniz. Donanımlarımızın yanında sizlere sunduğumuz SDK&API desteği ile tüm yazılımlarla tam entegrasyon sağlayabilir, PDKS, Yazılım ve Kurulum desteği ile en kolay şekilde personel giriş çıkışlarını anlık olarak takip edebilir, stok/üretim takibi yapabilirsiniz.

Bu yazılımlar kullanıcıya, uygulama geliştiriciye ve yöneticiye tam hakimiyet sağlayan uygulamalardır. ERP entegrasyon yazılımları iş gücünü en aza indirir, verilerinizi güvenli şekilde depolarlar. Analiz ve raporlama kolaylığı sağlarlar. Verilerinizi istediğiniz her yerde saklamanızı sağladıkları gibi dilediğinizde bu bilgileri diğer personellerle de paylaşmanızı sağlar. İş akışını daha iyi yönetir, zamanı daha iyi kullandırır ve hataları en az seviyeye indirirler.